COSTAE

“Costae” és una experiència immersiva en un entorn on l’ésser humà és el protagonista i el creador de l’espai en el seu conjunt.

LOCATION : Frankfrut, Germany
any: 2020
TIPUS DE PROJECTE:: Art Installation

En col·laboració amb  Carina Hinterkircher

Interactiu
Arquitectura lleugera
Experiència immersiva

L’entorn físic i l’atmosfera d’un espai tenen un impacte profund en els seus habitants. La mateixa situació pot ser percebuda i abordada de manera diferent en funció de la influència de l’espai. El nivell de comunicació i interacció depèn de com l’entorn influeix en les persones implicades. Un disseny arquitectònic que tingui en compte l’entorn circumdant i les persones al seu interior pot reaccionar de manera activa, interactuar i esdevenir part integrant del procés de comunicació. Un espai així es pot descriure com un marc temàtic, amb un element unificador que interactua independentment del mitjà utilitzat.

“Costae” és una arquitectura lleugera interactiva situada a la KunstKulturKirche Allerheiligen. El disseny del pavelló inclou una estructura de suport i una membrana reactiva que permet als visitants interactuar amb l’espai. Mitjançant el moviment, la il·luminació i una projecció multidimensional, es crea una experiència immersiva.

ANÀLISI DELS MATERIALS

La elección de los materiales juega un papel crucial para el éxito del proyecto, ya que influye significativamente en la percepción del espacio. Además del cumplimiento de todas las normativas contra incendios necesarias para garantizar la seguridad en espacios públicos, los materiales seleccionados deben interactuar armónicamente con otro elemento fundamental: la luz. Los materiales funcionan como elemento de conexión entre los tres aspectos esenciales del proyecto: luz, movimiento y espacio.

EL MATERIAL ÉS EL MITJA DE COMUNICACIÓ

Il material ha de comunicar la percepció de l’espai quan està il·luminat. Fa de mitjà de comunicació, mentre el moviment i la llum són els missatges transmesos. Després de considerar diverses opcions de materials i realitzar un anàlisi aprofundida de les seves reaccions a la llum, es va escollir un material de Trevira CS teixit. Trevira és un material descobert als anys ’90, i la seva composició química el fa extremadament ignífug. La natura delicada i filigranada del material el fa particularment adequat per a projeccions frontals tridimensionals. Una característica clau és la seva gairebé imperceptible tonalitat fosca quan no hi ha llum ambien.

IMPRESSIONS DEL PROJECTE